Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Chceme upozornit že právě probíhá nábor nových členu do teamu na pozice střelec a kulometčík podmínkou jsou maskáče jakéhokoli vzoru např.:US,Rusko,Britanie atd.proste komu se co líbí..Požadujeme pouze jednotnou nášivku teamu a věk15+ do---.Kdo by měl zájem muže nás kontaktovat na E-mailu: pajajackal@seznam.cz
BUDEME SE TĚŠIT
1. Ochrana života a zdraví všech hráčů je vždy na prvním místě. Žádné činění či konání nesmí vážně ohrožovat zdraví nebo lidský život.
2. Vlastní bojové operace začínají v době zahájení bojových akcí a končí v čase ukončení bojových akcí (uvedeno v operačních pokynech, dále jen OP). Není li uvedeno jinak platí, za čas zahájení bojových akcí 0:05 hodin prvního dne uvedeného na OP a za dobu ukončení bojových akcí čas 0:00 posledního dne uvedeného na OP. Vlastní bojovou aktivitu je doporučeno provádět jen v bojové zóně ( vyznačena na mapě v OP). Mimo tuto zónu je jakákoliv střelba a užívání výbušnin zakázáno. OP mohou být sjednány telefonicky, slovní dohodou, emailem apod.

3. Bojové akce se nepřerušují na noc, z důvodů počasí či jiné nepředvídatelné události. Jednotky se přesunují na vlastní riziko (příjezd/ odjezd/ vlastní bojová činnost/ odsun raněných), v bojovém čase mohou být kdykoliv volně napadány. Přerušit bojovou akci je oprávněna pouze pořádající jednotka, v krajní nouzi i každá jiná, ale to jen za zcela mimořádných okolností (závažná zranění, zásah policie ČR, vznik požáru, vstup nezúčastněných osob,…).

4. Není-li dohodnuto jinak jednotky soupeřících týmů nemusí mít navzájem žádné viditelné odlišení. Identifikace spojence/soupeře je věcí každého jednotlivce a jednotky. Je-li domluveno používání identifikace (např. pásků) je pro všechny hráče jejich neustálé a viditelné používání závazné.

5. Komunikace mezi jednotkami a jednotlivci je věcí jich samých a není nijak omezena.

6. Počet členů jednotky a typ výstroje či výzbroje je věcí jednotek samých a není nijak limitován (ne-li li předem domluveno jinak). Na vybraných akcích lze například uplatnit pravidlo maximální síly zbraně a hráče se silnější zbraní ze hry vyloučit.

7. Jako munice je povoleno používat výhradně 6mmBB plastové kuličky. Jako zbraň je povoleno používat AIR SOFT GUN. Typ zbraně nerozhoduje.

8. Vybavení ochrannými pomůckami (brýle, mřížka, maska) je povinné. Jejich nepoužívání je na vlastní riziko. Za případná zranění takto vzniklá nese zodpovědnost sám postižený, nikoliv protivník, který jej zasáhl. Střelba na hráče bez ochranných pomůcek v bojové zóně však není povolena. Hráč bez ochranných pomůcek se na výzvu protivníka musí okamžitě odebrat na mrtvoliště jako mrtvý. Zásah do brýlí je platný.

9. Užití dýmovnic jakéhokoliv typu (bez vedlejšího biologického či chemického efektu) je povoleno nehrozí-li jejjich použitím vznik mimořádné události (např. požár).

10. Užívání legální pyrotechniky a světlic je povoleno, ale ne na přímou střelbu. Uživatel pyrotechniky musí vždy zvážit, zda-li jejím použitím nemůže ohrozit jiné hráče či způsobit mimořádné události (např. požár).

11. Nelegální pyrotechniku je zakázáno používat.

12. Je zakázáno používat zápalnou munici, munici s biologicky aktivní náplní a jakoukoliv munici s fyzikálním či chemickým efektem na lidské tkáně.

13. Je zakázáno používat výbušniny v obalech z kovů, skla a termosetových plastů, kdy je riziko vzniku nebezpečných střepin. Jako střepiny jsou povoleny pouze po speciální dohodě kuličky, papírovina, sádra apod.

14. Vyřazení protivníka výbuchem pyrotechniky či trhaviny je platné:

(a) při zasažení střepinou vzniklou výbuchem nebo pokud je hráč při explozi v otevřeném prostranství v okruhu 2 metry od výbušniny (nemusí jej zasáhnout střepina), platí i pro trhaviny, miny a nástrahy netvořící střepiny.

(b) pouze při zasažení střepinou či částí petardy vzniklou výbuchem, nerozhoduje vzdálenost od výbuchu.)

15. V případě výbuchu trhaviny (granát, střela, mina) v uzavřené místnosti (bunkr, místnost domu menší než 3x3m, liščí nora, krytý zákop) jsou vyřazeni všichni bojovníci uvnitř tohoto prostoru. Nemusí být zasaženi střepinou.

16. Voják (popř. bojovníci okolo něj podle bodu 14.), který odpálí nastraženou výbušninu (mina, trhací nástraha) je vyřazen ze hry i pokud nástraha netvoří střepiny.

17. Zásah střepinou výbušniny či kuličky z Airsoftové zbraně je:

(a) platný při zásahu do jakékoliv části těla.

(b) zásah do ruky od ramene níže a do nohy od kyčle níže se počítá jako zranění, zraněný hráč se nesmí hýbat, střílet, dobíjet ani provádět jakoukoliv činnost, určený medik týmu jej může vrátit do hry tak, že mu kolem postižené končetiny ováže cca metr obinadla, které si zasažený hráč nesmí do konce hry sundat. Druhý zásah však raněného nadobro vyřazuje ze hry.)

18. Zásah do zbraně je:

(a) platný, zbraň je zničená hráč ji nesmí používat, ale pokud má záložní zbraň může s ní dále bojovat (pokud ji však nemá odchází mimo boj)

(b) platný, hráč zasažený do zbraně odchází mimo boj)

(c) neplatný, hráč dále pokračuje v boji bez omezení)

19. Zásah odraženou kuličkou je:

(a) platný, těžko v zápalu boje poznáte zda vás trefila kulička odražená nebo přímo z hlavně

(b) neplatný)

20. Zásah omylem vystřelenou kuličkou je platný (friendly fire).

21. Zásah

(a) do jakékoliv výstroje (batoh, nosný systém), hráčova oděvu (byť visícího), vlasů atp. je platný.

(b) do výstroje kryté konturou těla je platný. Zásah do jakékoliv části výstroje, která zřetelně přesahuje obrysy těla není platný. Typ výstroje nerozhoduje. Sporné případy je třeba řešit lepší trefou.)

22. Pokud se útočník dostane do takové blízkosti (méně než 1 metr), že by byl zásah 100%, nemusí (ale může) střílet - stačí jen plácnout „obět“ rukou, či hlavní zbraně, což se považuje za tiché bodnutí dýkou.

23. Neprůstřelné pomůcky:

(a) zásah do helmy a neprůstřelné vesty je neplatný, bojovník pokračuje ve hře

(b) zásah do helmy a neprůstřelné vesty je platný, hráč je na předem domluvenou dobu vyřazen z boje

(c) zásah do helmy a neprůstřelné vesty je platný, zasažený bojovník odchází mimo boj

24. Hráči mohou používat zátarasy (ty se považují za neprůstřelné) a mohou je i přenášet, při jejich přemisťování se za ně však nesmí krýt. Neprůstřelné jsou jen tehdy, když se jejich nositel zastaví.

25. Není-li v OP uvedeno jinak a pokud se nehraje na zranění, zasažený bojovník IHNED po prvním zásahu vstane, zvedne zbraň nad hlavu, sejme pokrývku hlavy (nechá si brýle), označí se jako „mrtvý“ (nejlépe bílá páska okolo hlavy) a se zbraní nad hlavou odejde mimo boj, na předem k tomu určená místa (tzv. mrtvoliště a hřbitovy). Pokud není takové místo určeno odejde pouze mimo bojový prostor . Po zásahu se „mrtvý“ nesmí účastnit bojových akcí a komunikovat s jednotkou (např. upozornit odkud šla rána). Není-li v OP uvedeno jinak mrtvý bojovník se již nesmí vrátit do boje.

26. Živí bojovníci se neukrývají mezi „mrtvé“ ani v jejich bezprostřední blízkosti. Toto jednání vede k omylům a zbytečným sporům. Jakýkoliv „živý“ bojovník zdržující se delší dobu mezi „mrtvými“ je považován za „mrtvého“. Jeho další zapojení do bojových akcí se posuzuje jako u „mrtvých“ z boje. „Mrtvé“ nelze využívat jako štíty ani se za ně krýt.

27. Střelba (ale i míření zbraní) na neúčastněné civilisty v bojové zóně je přísně zakázána. Střelba na „mrtvého“ bojovníka je zakázána.

28. Při poruše/zaseknutí zbraně se hra nezastavuje. Postižený může svou zbraň buď rychle opravit, utéct, vzdát se nebo se nechat zastřelit.

29. Žádný hráč nesmí simulovat zásah, po přesunutí na jinou pozici oznámit „že si dělal srandu“ a dál pokračovat ve hře.

30. Tato pravidla platí pro každého bez výjimky, jejich znalost každým zúčastněným je věcí velitele jeho jednotky, který též ručí za své bojovníky.
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one